KLIMA-politikk bør være FAKTA-basert. Journalister og politikere bør lese følgende før de jobber videre med klimasaken.

Klimapolitikken bør være faktabasert! Men er den det? Er det ikke på tide å få slutt på synsing og udokumenterte påstander? Hvorfor påstår så mange at vitenskapen er avgjort når den ikke er det? Politikere og media/ journalister hevder at det de gjør og skriver mht. klimasaken er faktabasert. Og det skjer mens det enda ikke er ført vitenskapelige bevis for påstanden at klimaendringene er menneskestyrt. Klimapanelets modeller stemmer ikke med målinger men prognostiserer likevel en ekstrem utvikling. Ekstreme klimasituasjoner dokumenteres av meteorologer, forskere og media, og presenteres som å skulle være forårsaket av menneskenes utslipp av CO2 og med det inntrykk at reduksjon i utslipp skal eliminere slike situasjoner.

Det er for tiden mye synsing om klima endringer og årsakene til dem.
Det kan derfor være nyttig å ha et felles ståsted mht. hva det dreier seg om. Dette er et forsøk på å skape dette grunnlaget.
Journalister og politikere bør lese følgende før de jobber videre med klimasaken.

0 kommentarer

Siste innlegg