KLIMAHYSTERIKERNE JUBLER OVER DEN OMFATTENDE INDUSTRALISERINGEN SOM NÅ SPRER SEG I URØRT NORSK NATUR 

HELGE LEIKANGER:

Klimahysterikerne påstår at de vil redde verden, og at dette blant annet må skje ved å rasere store områder med uberørt norsk natur.
Og de med CO2-fobi viser dermed med tydelighet hvilke miljømessig katastrofale holdninger og handlinger de faktisk støtter, og paradokset i klimahysterikerne sin tankegang, og fullstendig manglende praktiske logikk og fokus på miljøvennlige løsninger med rot i virkelighetens verden.

Glimrende artikkel/kommentar, hos E-pages:
“Dagens vindkraftutbygging savner sidestykke i norsk energi- og naturforvaltning. Her har politikerne laget et politisk og økonomisk regime, som gjør det mulig for sterke kapitalkrefter å gjøre ubotelig skade på nasjonale natur-verdier uten å betale en øre til samfunnet for ødeleggelsene.
Bare på Fosen er det bygd 24 mil med anleggsveier i urørt natur for å få fram de enorme maskindelene til det vindkraftbransjen liker å kalle parker, men som i realiteten er gigantiske industrianlegg.

Samtidig skjer utbyggingen i et tempo vi sjelden har sett, og under påskudd av å redde klimaet.
Regningen betales av strømkundene i form av høyere kraftpriser og nettleie, mens kommunene avspises med lovnader om arbeidsplasser og noen kroner i eiendomsskatt.

Utbyggingen kan bare skje fordi myndighetene subsidierer og begunstiger vindkraften så mye, at bedre og billigere alternativer, som enøk og oppgradering av eldre vannkraftverk, er blitt mindre lønnsomt.
Utbyggerne er fritatt fra å betale naturskatt, mens vannkraften betaler gjennomsnittlig 40 prosent.
Dernest har de avskrivningsregler på fem år i stedet for 25 som ville ha vært det normale for å avspeile leve-tiden på anleggene.
I tillegg subsidieres de kraftig gjennom grønne sertifikater og får gratis tilgang til et nyetablert strømnett.

I forurensningsloven gjelder prinsippet om at forurenserne skal betale for miljø -og naturødeleggelsene de forårsaker. I vindkraftsektoren gjelder det omvendte prinsipp. Utbyggerne får betalt for å ødelegge norsk natur.
Ikke rart at utenlandske energigiganter i økende tempo kaster seg på denne boomen som vil vare til 2021, da ordningen med grønne sertifikater skal opphøre.

Vindkraftlandet Danmark går nå vekk fra vindkraft på land. Innen 2030 skal om lag halvparten av turbinene fjernes, og den videre satsingen skal skje til havs.
I Tyskland har også vindkraftutbyggingen på land nådd veggen.
I Norge ser vi et gryende vindkraftopprør i SV og Frp.
Men hvor lang tid skal det gå før de øvrige partiene reagerer?

Det er ikke for sent å snu. Ettertiden vil felle en hard dom over denne politikken.”

http://www.e-pages.dk/adresseavisen/…/903145/40/1/external/…

Følg og lik Bestefars Klimasannhet på FB.
https://www.facebook.com/bestefarsklimasannhet/

0 kommentarer

Siste innlegg