Cold Sun Warning! 350-Year Ice Age Starting in Months


Today’s TruNews may be one of the most important in the ministry’s history. Host Rick Wiles offers stunning evidence that the earth will soon enter into a drastic cooling cycle, contrary to the current religion of world-wide climate change. Featured is Professor Valentina Zkarkova, whose latest models have been updated from a decades-long cold snap, to one lasting centuries. Do world leaders know (and are they secretly preparing) for the weather change, and what will those in the Body of Christ do to respond? Rick Wiles, Edward Szall, Doc Burkhart. Airdate 11/19/18

https://www.youtube.com/watch?v=PbVtDa3DqRQ&feature=share

Det er 0,04 % CO2 i atmosfæren. Av de er 95% fra naturen og kun 5% er mennskeskapt. Hva er problemet?

Problemet er politikere som med skremsler får mer makt til å styre ved å skremme beolkningen. De har bestemt seg og fått med forskere og media til å være med på løgnen. Forskere som forteller sannheten slipper ikke til. Men selvomskolerte såkalt klimaforskere får boltre seg villt og tjener masse kroner. De vet at uansett hvor mye de får minsket utslipp eller fjernet CO2 maskinelt har det null betydning for klima. Det styres av solen”s forskjelige sykluser som påvirker alt. Kort og brutalt. Verden bruke fire milliarder på en løgn hver dag. Og når de skjønner at de blir gjennomskuet, kan de skylde på hverandre og at ingen skade er skjedd. Og det er faktisk sant. Vi har og kommer aldri til å kunne styre klima. Så det overlater vi til solen. Den gjør det helt gratis. Håper noen ble litt klokere. Det trengs for fremdeles tror minst 80% av dere på løgnen. Derfor er det så få som tør å dele sannheten med andre. Men det kommer til å forandre seg etter vinteren som blir den kaldeste i manns minne.

Top Cold and Snow Records Broken Thanksgiving Blizzard 2018

With the blizzard and Arctic front crushing temperature and snow records across the US and Canada, here are the final numbers, and this coupled with the new (Fourth National Climate Assessment) released out of the US, somehow record cold was caused by residual heat and claimed as a one off event. Now a second blistering Arctic front before winter set to crush cold records in southern Mexico and Cuba. These are the top snow and cold records broken during the Thanksgiving 2018 blizzard.

https://www.youtube.com/watch?v=an4j2vyOBN8&feature=share