NEW ZEALAND: TEMPERATURES PLUNGE TO -9C (15.8F) AS A BRUTAL POLAR AIR MASS SWALLOWS MIDDLE EART.

A brutally cold air mass is currently engulfing large parts of New Zealand, bringing anomalously cold temperatures, strong winds, torrential rains and heavy mountain snow.

Temperatures, particularly in NZ’s South Island, dropped like a stone overnight Saturday, to levels far-below normal for the time of year.

Greenhouse Deception

Clear Energy Alliance

You’ve heard the phrase “the Greenhouse Effect” a thousand times, but did you know the term is completely inaccurate when applied to the earth’s atmosphere? The earth’s atmosphere is a non-linear, dynamic system that simultaneously absorbs and emits energy that it receives from the sun. There is no roof on the earth, so the term makes no sense when describing the atmosphere. This incorrect analogy has helped to fuel climate change hysteria.

 

Følg og lik Bestefars Klimasannhet på FB.
https://www.facebook.com/bestefarsklimasannhet/

Nye tall: Mer CO₂ i atmosfæren enn på tre millioner år. Lørdag passerte konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren 415 deler per million, ved en målestasjon på Hawaii.

Dette var gode nyheter for alle sammen selv om de fleste ikke forstår det. Vi trenger CO2 for å leve. En gang var det bare 5% av livet på jorden som overlevde pga for lite CO2. Sattelitbilder fra NASA viser at det gror mer på jorden nå med mere CO2. Det har vært høyere før bla når vikingene dyrket mat på Grønnland i flere hundre år. Gartnere bruker det i drivhus. Derfor kalles det drivhusgass. Men nå skriker hele verdens media og presse og fremskynder dommedagen. Nå blir det kaldere i en Mini-Istid men Co2 nivået vil fremdeles stige i flere hundre år. Jorden har hatt en varm periode og det påvirker mengden av CO2 som stiger lenge i etterkant. Det beviser at den ikke er mennskeskapt. ( se videoen øverst på siden ). Forskere som tør å fortelle dette kommer ikke i media. Er det ikke på tide å slippe forskere som virkelig er det til i media. Nå kommer bare værdamer, barn og en haug med spåmenn og damer til i media og presse. Men det positive er at flere våkner etterhvert. Og når det gjelder økningen av CO2 er det bare bra for jorden. Solens syklus bestemmer som den ha gjort i Millioner av år. Vi er på vei inn i en kaldere periode på flere tiår som de fleste ikke er forberedt på. Den har allerede startet i flere land.

Et hundre millioner kroner hver dag. Du er med på å betale det.

Brasils miljøminister: – Norges milliardbidrag i Amazonas-fondet er bortkastet
Norges millardsbidrag i arbeidet mot avskogingen av Amazonas-regnskogen har vært bortkastet, mener Brasils miljøvernminister Ricardo Salles.

Vet du at Norge totalt bruker over 100 millioner kroner hver dag på klimatiltak i Norge og resten av verden på å bekjempe CO2 som vi trenger. 100 millioner til ingen nytte. Tenk på hva de pengene kunne hvert brukt til. Hvorfor er det så mange som ikke forstår dette. Er de fleste av dere blitt en saueflokk som følger bjella uansett hvem den henger rundt halsen på. Og så lenge bjella virker raser milliardene ut.

https://www.aftenposten.no/…/Brasils-miljominister–Norges-…
Ikke skarpeste gutten i klassen.

Følg og lik Bestefars Klimasannhet på FB.
https://www.facebook.com/bestefarsklimasannhet/

Solberg: Norge er løsning på en stor utfordring. Statsminister Erna Solberg sier vindkraftutbyggingen i Trøndelag har stor internasjonal betydning.

Jeg burde ikke bli overasket lenger over våre politikere. For de kan ikke vite hva de prater om. Nå river de eller forbyr ulønsomme vindmøller i mange land. Skattebetalernes subsidieperioder har gått ut. Vrakhaugene står igjen. Men Erna skal redde verdens energikrise. Milliardene vil blåse ut. Og energikrise er det allerede pga det grønne skiftet. Tyskland og Belgia må regulere og har flere strømstans om dagen. Stockholm har for lite og kjøper flis fra Brasil til anleggene sine. Merkel har bestilt et kullkraftverk samtidig som hun bygger to gassledninger sammen med Putin. Da er putin god å ha. England måtte bestille ekstra gass fra Putin i fjor. Finnene vet hva som skjer. De bygger to atomkraftverk. Kina har under bygging eller planlegging 2400 kullkraftverk med ny renseteknologi over hele verden. Mange av dem til Afrika. Dette visste Erik Solheim når han løy på direkte tv som representant for FN, så lenge det varte. Kullprisene stiger og jippi. Norge legger ned kulldriften på Svalbard. Gjett hvem som vil overta. Når da Erna fremmer noen få propeller i Trøndelag begynner jeg å lure. Er det bare penger og korrupsjon som gjelder så du og jeg blir flådd.. Gir de f i oss. Svaret er Ja. Men det som skremmer og skuffer meg mest er våre journalister i tv og presse. De kjører et løp døgnet rundt uten å sjekke fakta. Alt er bestemt av politikerne og i Norge kalles det kalles demokrati og fri presse. Noe er feil, for i andre land vi ikke vil sammenligne oss med heter det noe annet

Extreme hailstorm stops traffic in Shifa, Saudi Arabia while intense flooding inundates other parts of the country and Oman.

Let’s talk about weather chaos! What is currently sweeping across Saudi Arabia and Oman is more than that. Heavy hailstorms, extreme flooding… In desertic countries? What the heck is going on…

http://strangesounds.org/…/hailstorm-saudi-arabia-video-flo…

Følg og lik Bestefars Klimasannhet på FB.
https://www.facebook.com/bestefarsklimasannhet/

KLIMAHYSTERIKERNE JUBLER OVER DEN OMFATTENDE INDUSTRALISERINGEN SOM NÅ SPRER SEG I URØRT NORSK NATUR 

HELGE LEIKANGER:

Klimahysterikerne påstår at de vil redde verden, og at dette blant annet må skje ved å rasere store områder med uberørt norsk natur.
Og de med CO2-fobi viser dermed med tydelighet hvilke miljømessig katastrofale holdninger og handlinger de faktisk støtter, og paradokset i klimahysterikerne sin tankegang, og fullstendig manglende praktiske logikk og fokus på miljøvennlige løsninger med rot i virkelighetens verden.

Glimrende artikkel/kommentar, hos E-pages:
“Dagens vindkraftutbygging savner sidestykke i norsk energi- og naturforvaltning. Her har politikerne laget et politisk og økonomisk regime, som gjør det mulig for sterke kapitalkrefter å gjøre ubotelig skade på nasjonale natur-verdier uten å betale en øre til samfunnet for ødeleggelsene.
Bare på Fosen er det bygd 24 mil med anleggsveier i urørt natur for å få fram de enorme maskindelene til det vindkraftbransjen liker å kalle parker, men som i realiteten er gigantiske industrianlegg.

Samtidig skjer utbyggingen i et tempo vi sjelden har sett, og under påskudd av å redde klimaet.
Regningen betales av strømkundene i form av høyere kraftpriser og nettleie, mens kommunene avspises med lovnader om arbeidsplasser og noen kroner i eiendomsskatt.

Utbyggingen kan bare skje fordi myndighetene subsidierer og begunstiger vindkraften så mye, at bedre og billigere alternativer, som enøk og oppgradering av eldre vannkraftverk, er blitt mindre lønnsomt.
Utbyggerne er fritatt fra å betale naturskatt, mens vannkraften betaler gjennomsnittlig 40 prosent.
Dernest har de avskrivningsregler på fem år i stedet for 25 som ville ha vært det normale for å avspeile leve-tiden på anleggene.
I tillegg subsidieres de kraftig gjennom grønne sertifikater og får gratis tilgang til et nyetablert strømnett.

I forurensningsloven gjelder prinsippet om at forurenserne skal betale for miljø -og naturødeleggelsene de forårsaker. I vindkraftsektoren gjelder det omvendte prinsipp. Utbyggerne får betalt for å ødelegge norsk natur.
Ikke rart at utenlandske energigiganter i økende tempo kaster seg på denne boomen som vil vare til 2021, da ordningen med grønne sertifikater skal opphøre.

Vindkraftlandet Danmark går nå vekk fra vindkraft på land. Innen 2030 skal om lag halvparten av turbinene fjernes, og den videre satsingen skal skje til havs.
I Tyskland har også vindkraftutbyggingen på land nådd veggen.
I Norge ser vi et gryende vindkraftopprør i SV og Frp.
Men hvor lang tid skal det gå før de øvrige partiene reagerer?

Det er ikke for sent å snu. Ettertiden vil felle en hard dom over denne politikken.”

http://www.e-pages.dk/adresseavisen/…/903145/40/1/external/…

Følg og lik Bestefars Klimasannhet på FB.
https://www.facebook.com/bestefarsklimasannhet/

Vi skal ikke fly. Det heter Flyskam. Da er båt eneste alternativet hvis du skal til USA.

Fartøyet på bildet Harmony of the Seas,
– Bruker 250 000 liter diesel. Pr dag.
– Slipper ut CO2 tilsvarende 84 000 biler
– Slipper ut NOx tilsvarende 420 000 biler
– Slipper ut partikler tilsvarende 1 millon biler
– Slipper ut SO2 tilsvarende 376 million biler.
Blir Båtskam det neste? Utrolig hva disse Klimamenighetene kan finne på.

Bildet kan inneholde: folk som står, hav, himmel, utendørs og vann

Følg og lik Bestefars Klimasannhet på FB.
https://www.facebook.com/bestefarsklimasannhet/