Al Gore mottog Nobels fredspris i Oslo i 2007. Om sju år kan all is på Nordpolen ha försvunnit, sa han i sitt tal.

Jeg kan forstå at folk trodde på han for tolv år siden. Men at de fleste fremdeles tror på han er helt ubegripelig. Et eller annet sted i evolusjonen må det ha oppstått flere feil.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Kv8ELE/nordpolens-is-borta-om-sju-ar?
fbclid=IwAR3MDCpQmW_C0Yn55QFvK_iADD3SbFMUpaelJw9BZww1sSok9o8ySGDzUVA

Lik og følg med oss på FB.

Hvilket klima skal vi redde? Og hvis måten vi gjør det på går ut over nabolag, fiskeplasser og turområder er jeg ikke helt sikker på om vi er på samme planet.

Skal vi redde klimaet, må vi ta folk med på råd.

Måten vi i Norge løser den globale klimakrisen på, går ut over nabolag, fiskeplasser og turområder.

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/e8Rorg/skal-vi-redde-klimaet-maa-vi-ta-folk-med-paa-raad?fbclid=IwAR2k31656WV7f3zuB4oLHLVd5XY69Agq-SlR1QEkEMeTDCF36Bw8UiFT-7

Lik og følg med oss på FB.

Bare en av ti kjøper elbil i Finnmark: To hurtigladere på deling i hele fylket.

FÅ ELBILER I FINNMARK.
Bil er komfort. Jeg er ikke villig til å stå å tanke strøm i 35 minus i en halvtime med hylende unger i baksetet bare for å kunne kjøre videre, sier Kjetil Pedersen i Danske Bank. Bildet er fra Strandgata i Vardø.

Unable to swim, 50 turtles were found stranded in ice-cold water in Texas.

Mini-Istiden vil bli tøff for oss mennesker. Men for dyrene vil det bli en katastrofe vi aldri har sett maken til.

https://www.accuweather.com/en/videos/6D1eYKQH?utm_campaign=accuweather&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=1573855823&fbclid=IwAR194OwM6T8RrSStt5ZU4Poi_zIuNTnz6BZ7vFXZC91N0bvzjs6o8_dsTyM

Lik og følg med oss på FB.

Må vi få ei ny istid før klimaforskarar forstår at CO2 ikkje styrer klima?

Klimapolitikk kan ikkje seiast å vere basert på rein vitskap, men på politikk, og klimaforskarar som Carlo Aall står tydeleg på ytterste venstre side i politikken der CO2 ikkje er livets gass og det vi lever av, men ei farleg forureining som kan skade klima på Jorda. Denne politikken har vorte grunnlagt av Al Gore og Gro Harlem Bruntland.

https://www.firda.no/synspunkt/klima/debatt/ma-vi-fa-ei-ny-istid-for-klimaforskarar-forstar-at-co2-ikkje-styrer-klima/o/5-15-902838?fbclid=IwAR1kgOBmPtq0IGBBVqcNhUUv2QpFFKehr_DfeAVmuv8AYYy0E1NBViqfMhs

Lik og følg med oss på FB.

Hvorfor vil noen redusere CO2 som vi trenger for å leve?

Patrick Moore.

Når solens syklus varmer jorden dannes det mer CO2. Flere år senere. Motsatt når den blir kaldere. Så CO2 påvirker ikke klima. Det gjør solen. Nå er det ca 0.04 % CO2 i atmosfæren. Det har vært mindre og mange ganger mer i tidligere tider. Men det som Klimamenighetene ikke forstår er. Reduserer vi til 0,03 gror det mindre. Ved 0,02 % begynner livet å dø ut. Ved 0,01% dør jorden. Hvorfor vil de minske og fange CO2 ? Viser bare hvor mange det er som er totalt hjernevasket etter 30 år med klimaløgner. Og det er skremmende.

Lik og følg med oss på FB

Bra artikkel og jeg er enig men det kommer til å forandre seg. I en Mini-Istid vil det meste som lager såkalt grønn energi og alle batterigreiene som flytter på seg bli nesten helt borte.

KLIMATBALANS.

Övergång till ”grön energi” kommer att förstöra vår planet.

Omställning till förnybara energikällor kommer att kräva en kraftig ökning av utvinning av metaller och sällsynta mineraler. De gröna energiföretagen kommer att bli mycket skadliga för miljön. Brytningen av neodym, som används i vindkraftsmotorer, skapar ett radioaktivt avfall som kan framkalla cancer hos arbetarna. Återvinning av neodym är också ett stort problem. Vid tillverkning av solceller används farliga ämnen och stora mängder energi krävs. I Kongos koboltgruvor arbetar 40 000 barn under miserabla förhållanden som också ger dem stora hälsoproblem. De gröna energiföretagen kan börja muta politiker, förstöra ekosystem, lobbying för miljönormer och till och med döda samhällsledare som står i deras väg. En del av Latinamerika, afrikanska länder och Asien kommer att sannolikt förvandlas till ett slagfält för tillgångar, och vissa länder kan bli offer för nya former av kolonisering.

Lik og følg med oss på FB.