Klimaforskerne spådde en mild og våt januar. De legger frem modeller hver måned som spår været lenger frem i tid enn de alminnelige værmeldingene.


 

Ikke greit å være klimaforskere som tjener titalls millioner på å forutsi klima og vær når det sitter en selvlært bestefar og gjør jobben bedre. Og det skal jeg fortsette med. Håper flere blir med å spleiser på annonser til Facebook så flere får vite sannheten.
Alle beløp hjelper.
Eva (bestemor) tar seg av annonseringen.
Bestefars Klimasannhet. KONTONR. 98021300705. VIPPS 93496739

 

https://www.ba.no/klimaforskerne-spar…/s/5-8-1509774…

 

Følg med oss så får du vite sannheten om klima.

Maunder Minimum var den siste store Mini-Istid for 400 år siden.
Nå starter Eddy Minimum. Historien gjentar seg.

Bergen lufthamn stenger på grunn av store snømengder – Alt av mannskap og maskinar er ute for å halde snøen unna, seier lufthamndirektør Helge Eidsnes.

Bergen lufthamn er stengt inntil vidare fordi det har komme store snømengder utover søndagen.

– No snør det tett. Alle ressursar er i innsats. Vi må ha ein god og trygg rullebane for å ta ned og sende av garde fly, seier lufthamndirektør Helge Eidsnes til NRK.

Han seier arbeidet vil gå føre seg utover kvelden så lenge det er snøfall.

 

https://www.nrk.no/…/bergen-lufthamn-stenger-pa-grunn…

Følg med oss så får du vite sannheten om klima.

Maunder Minimum var den siste store Mini-Istid for 400 år siden.
Nå starter Eddy Minimum. Historien gjentar seg.

JEG TROR AT DE FLESTE VET SANNHETEN OM CO2, MEN PRESS FRA MEDIA, PRESSE ,VENNER OG FAMILIE SOM SER PÅ DEG SOM EN TULLING GJØR AT DU IKKE TØR Å STÅ FREM. KOM UT AV KLIMASKAPET NÅ SÅ KANSKJE FLERE GJØR DET. TROR DET ER STORE MØRKETALL.

CO2 eller ikke CO2. Det er forskjellen på liv eller død.

CO2-konspirasjonsteorien er på alle måter stikk i strid med all anerkjent vitenskap, og alle velkjente historiske klimaendringer. Så det er selvsagt betryggende at folk flest ikke bare “tror” ukritisk på alt de får servert av ikkevitenskapelige opplysninger og påstander på både inn-og utpust i mesteparten av massemedia, men heller tenker tilbake på at man i naturfag-og fysikktimene lærte at CO2 er en av atmosfærens livsviktige gasser, dvs en plantenæring som alt livet på jorda er avhengig av, og forholder seg til problemstillingen med en rasjonell og vitenskapelig tilnærming.

Sivilingeniør, Kjell B. Mortensen, skrev blant annet følgende i et glimrende debattinnlegg for noen år tilbake:
“Vi kjenner til at Romertiden (ca. 150 f. Kr til ca. 450 e. Kr) var en varm periode, med temperaturer i Europa langt høyere (opp mot 5 grader C høyere) enn hva vi har i dag.
Nilen hadde regelmessig kraftig flom, på grunn av tropisk regn i Afrika. Regelmessig regn i nordre del av Afrika gjorde området til et kornkammer, først for kartakerne, og siden for romerne.
Det ble dyrket oliven i Tyskland.
I England ble det dyrket sitrusfrukter, og vindruer.
Store deler av Europa hadde middelhavsklima.
Samfunnsmessig ga det gunstige klimaet grunnlag for økonomisk vekst og velstand, noe vi kan se i de praktbygg som ble reist i Romerriket.

Deretter gikk Europa inn i den varme middelalder (ca. 900 til 1300), som med få unntak hadde et behagelig klima med langt høyere temperatur enn i vår tid, og med gunstige vilkår for å dyrke jorda. Det ga grunnlag for velstand og økonomisk vekst.
Mange av Europas prektige kirker ble bygd. Handel mellom nord og sør vokste fram (Ottar fra Lenvik). Folk fattet interesse for utvikling av kunnskap, og universiteter ble opprettet.

Norrøn bosetting på Vestlandet og i Nord-Norge fant veien til Island og Grønland. Den norrøne bosetning på Grønland fra rundt år 1000, vokste til ca 3000 innbyggere. Man dyrket korn, og hadde fedrift i betydelig størrelse, noe som ikke er mulig med nåtidens klima.
Det ble etablert 280 gårder, reist 16 kirker og 2 kloster. I 1112 fikk Grønland egen biskop, noe som tyder at velstandutviklingen var så stor at den katolske kirke fattet interesse for den økonomiske veksten i området.
Den norrøne kolonien døde ut rundt 1500, formodentlig blant annet som følge av en forverring i klimaet.

Klimaendringene i vår tid er naturlige og normale. De er innenfor rammer vi kjenner fra historien. Verken temperaturnivå, endringsretning eller hastighet, er spesiell for vår tid.

Det er vanskelig å forstå at forskere, som hevder å være vitenskapsmenn, ikke vil erkjenne ovenstående fakta. Som, på tross av disse fakta, sprer utsagn om katastrofe dersom temperaturen stiger med 2 grader C. Med begrunnelse i mengden av CO2 i atmosfæren.
En påstand som det, selv etter et 20-talls år med forskning, ikke er ført bevis for. Utsagn basert kun på antakelser.

Det må bli et folkekrav at forskerne legger fram entydige bevis for sine utsagn, basert på fysiske lover. Slik at enhver annen forsker, som måtte ønske det, kan etterprøve de analyser og eksperiment som de måtte komme til å hevde beviser at CO2 i atmosfæren påvirker klimaet i nevneverdig grad.”

Geir Hasnes, skrev også følgende, i et glimrende debattinnlegg nylig:
“At presumptivt oppegående mennesker, ofte med høy utdannelse, skriker over seg om klimaendringer når de ser en skranglete, døende isbjørn, vitner ikke om annet enn religiøst hysteri, verre enn middelalderens verste flagellanter, og opplysningstidens verste heksejakt.
Flagellantene pisket i det minste ikke andre enn seg selv, og heksene ble ikke beskyldt for i nærheten så ville utskeielser som det stakkars CO2-molekylet blir beskyldt for, der det egentlig ikke gjør annet enn å prøve å holde liv i kloden.

På hvert eneste propagandaområde, det være seg isbjørner, korallrev eller Kilimanjaro, så viser det seg at de ikoniske forestillingene som klimaprofetene med Al Gore i spissen har skapt, og som FNs klimapanel har utnyttet til det fulle, simpelthen ikke stemmer.

Arktis ble ikke isfritt i 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 osv., og Maldivene sank ikke i havet i 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 osv. til tross for at regjeringen der appellerte til verdens følelser, ved å holde en pressekonferanse under vann.
Det hjalp ikke på troverdigheten at de anla en svær flyplass i vannkanten, like lite som norske myndigheter legger opera og nasjonalbibliotek i fjæresteinene.
Man begynner igrunnen heller å se et mønster, et slags «profetisk syndrom», en slags propagandahikke, der media blir ekkokammere av gjentagne og etterhvert utbrukte katastrofescenarier.”

Både Mortensen og Hasnes har selvsagt helt rett i at man må sette fokus på den fullstendig mangelfulle vitenskapelige delen av CO2-konspirasjonsteorien, og begynne å behandle denne “troen” deretter.
Folk må selvsagt få lov til å tro på akkurat hva de vil, også på CO2-konspirasjonsteorien. Men alle folk må selvsagt også få lov til å avstå fra å tro. Og alle folk må selvsagt også få mulighet til å ikke bli belemret med økonomiske forpliktelser basert på andres tro, også i tilfellet med CO2-konspirasjonsteorien.
For det er her mye av skoen trykker for oss som ikke har CO2-fobi, når man begynner å se nærmere på den fullstendig grenseløse og vanvittige ressursbruken, som kun er i tråd med livssynet til de med CO2-fobi. Og som viser oss et fullstendig manglende perspektiv på blant annet de enorme miljøproblemene som verden faktisk allerede og forlengst står overfor.
Vi har i dag verdens største humanitære katastrofe, der det hver eneste dag dør langt over 30 000 mennesker i verden, kun av reell miljøforurensning.
Til opplysning, så bruker bare vi i Norge ca kr 110 millioner kroner pr dag, på å bekjempe plantenæringen CO2, og på å bekjempe en katastrofal global klimakrise som beviselig ikke finnes.
Hvordan kan man så forsvare en slik politisk prioritering, når man samtidig vet at langt over 10 millioner mennesker dør hvert eneste år pga reell forurensing, av reelle miljøgifter?

Allerede i 2015, var det ca 9 millioner mennesker som døde på grunn av luftforurensing alene.
Dvs at alle millioner av dødsfall pga miljøforurensning til lands og til vanns, altså kommer i tillegg.
https://www-independent-co-uk.cdn.ampproject.org/…/pollutio…

I et 10-års perspektiv dreier det seg altså om langt over 100 millioner mennesker, og i et 100-års perspektiv snakker vi altså om antall dødsfall i milliardklassen, uten at særlig mange hever øyenbrynet av den grunn.
Hvorfor ikke?
Er ikke livene til de menneskene som dør av reell miljøforurensning noe verdt for de med CO2-fobi?

Altfor få spør seg hva man skal forholde seg til, satellittmålte data, eller tilfeldig utvalgt bakkemålt temperatur?
Her er det en skal huske på den opprinnelige alarmistiske påstanden, at menneskeskapte utslipp av CO2 skulle forårsake kraftig global oppvarming, i form av en større varmeflekk («hotspot») i troposfæren ved ekvator.
For å få bekreftet at denne påstanden er gal, (bygd på hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming), så trenger man kun følge temperaturen i troposfæren, og selvsagt ikke blant annet temperaturen der det tilfeldigvis befinner seg termometre på bakken.

Temperaturdataene som brukes av NTB, NRK og øvrige medier er i tillegg til de svært variable målepunktene for bakketemperatur, også mye øvrig lavkvalitetsdata, iblandet havtemperaturer, der man i noen tilfeller har blitt avslørt i å ha brukt temperaturavlesninger målt ved skipets kjølevannutslipp. Og selvsagt øvrige modelldata tatt fullstendig ut av løse luften, for enorme områder der man er helt uten bakketermometre.
Disse dataene manipuleres i tillegg vesentlig over tid, helt tilbake til 1880, og inneholder derfor også “administrativ menneskeskapt oppvarming” (først fra tvilsomme målemetoder, og unøyaktig innhenting av data, og så til sist også fra justeringer hos NASA-GISS) i tillegg til den temperaturvariasjonen som termometrene faktisk viser. Og tilsammen utgjør NASA-GISS sine “temperaturjusteringer” der historiske temperaturmålinger justeres ned, og nye “temperaturmålinger” justeres opp, ca 43% av den såkalte katastrofale globale oppvarmingen, som offisielt beskrives som + 1,1 grader i løpet av perioden 1850-2016.
Med andre ord ingen dramatisk klima-eller temperaturforandring, sett i et historisk perspektiv, selv om man legger “hele suppen” til grunn.
Om man så også legger til grunn det som er den reelle og faktiske temperaturstigningen, uten NASA-GISS sine “justeringer”, dvs en global temperaturstigning på ca 0,7 grader, så er jo klimavariasjonen selvsagt helt ubetydelig, og historisk i grunn svært stabilt, sett i et perspektiv på 170 år.
Om man så legger til grunn også de siste årenes temperaturfall på ca 0,5 grader, så er vi for øyeblikket på tilnærmet samme temperatur som for 170 år siden.
Og man må selvsagt også huske på at 1850 utgjorde slutten på den lille istiden, så at det har foregått en temperaturstigning etter den tid, er jo selvsagt helt naturlig.

Og med det sistnevnte i mente, hvem kan da med rette hevde at akkurat 1850, og altså slutten på den lille istiden, skal utgjøre selve referansen på planetens globale temperatur?
Hvorfor skal vi ikke like gjerne og tvert i mot ta den varme perioden vikingtiden som referansetemperatur, eller den varme perioden i deler av romertiden som referanse?
Begge periodene hadde flere grader høyere global temperatur enn vi har i dag.
Og hverken jordens befolkning eller naturen led under disse forholdene, som tvert i mot medførte til at både menneskeheten og naturen blomstret.

Siden satellittmålingene viser at hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming er feil (falsifisert), så ønsker de i IPCC-leiren å forholde seg til bakkemålt temperatur fra HadCRUT, NOAA eller NASA-Giss istedet.
Alle offisielle tall basert på nøyaktige satelittmålinger av hele atmosfæren, viser oss at etter 1. kvartal i El Niño-året 2016, som dermed har en helt naturlig varmetopp, har den såkalte globale temperaturen falt med ca 0,5-0,7 grader i løpet av de siste par årene. Noe som i et historisk perspektiv, selvsagt også er et usedvanlig raskt temperaturfall, til tross for El Niño-året 2016 tatt i betraktning.

Stadig flere hevder at FN ikke vet hva de snakker om, når det kommer til eksempelvis klima. Og det gjør jo selvsagt ikke politikerne i FN, mer enn politikerne i øvrige respektive land, der kunnskapsnivået tilsynelatende enten er generelt relativt lavt, eller så snakker i alle fall mange mot bedre viten, når man akkurat som FN, lener seg på påstandene og retningslinjene til FN’s såkalte klimapanel, som hittil har hatt feil i samtlige av sine spådommer/fremskrivninger og dommedagsprofetier.
Likevel oppfattes FN av mange i Norge, som en hellig ku, og som mer ufeilbarlig enn Paven selv var det for 500 år siden. Forstå det den som vil.
Og som vanlig er det massemedia sitt hatobjekt nr 1, USA’s president Donald Trump, som er den politikeren som tør å går foran og viser de andre gangbar vei, også på dette området.

Dersom flere hadde brydd seg med å sette seg mer inn i arbeidsmetodene som de såkalte klimaforskerne som rapporterer til Klimapanelet arbeider ut i fra, og bidra til å sette et kritisk søkelys på både ofte svært mangelfulle og uvitenskapelige målemetoder, all feilrapporteringen, og det direkte jukset som stadig blir avslørt, så kunne det såkalte Klimapanelet, i etterkant av en kraftig opprenskning, kanskje fremstått med mer troverdighet enn i dag.
For det er vel ingen grunn til å stadig bli tatt i juks og bedrag, dersom påstanden om en “katastrofal global oppvarming pga menneskeskapte CO2-utslipp” var et faktum?
Da burde det jo holde lenge med å bare beskrive den faktiske situasjonen, og ikke stadig vekk bli tatt i løgn, feilrapportering, direkte juksing med tall, og spinnville dommedagsprofetier.
Dersom man virkelig er nødt til å bent frem jukse for å kunne påvise det ønskede resultatet av sine påstander, og man heller aldri har klart å bevise selve hovedteorien (CO2-teorien) som alle sine påstander baserer seg på, og som også går på tvers av all anerkjent vitenskap og historiske klimadata, da tyder alt på at man jobber intens og iherdig og kaster vekk enorme summer (som selvsagt burde ha vært brukt til å redde både millioner av mennesker og kloden fra reell og dødelig miljøforurensing), på en klassisk konspirasjonsteori.

Som med all annen “tro, og dommedagsprofetier”, så har også alle profetiene til de med CO2-fobi slått helt feil.
Men alle må selvsagt få lov til å “tro” på hva de vil. Men om vi andre heller kunne få overført alt vi betaler i CO2-avgifter/avlat, til å i stedet gå til reelt miljøvern til lands, til vanns og i luften, og heller redde livene til noen av de over 30 000 menneskene som dør hver eneste dag pga reell miljøforurensning, så hadde det vært veldig bra, og vesentlig mer i tråd med vår “tro” som baserer seg på all anerkjent naturvitenskap og fysikk, og ikke på en fullstendig ubekreftet konspirasjonsteori.

Følg med oss så får du vite sannheten om klima.

Er det ikke bedre å fortelle sannheten nå istedenfor å kommende krypende og be om unnskyldning når Mini-Istiden setter inn for fullt. Det vil være mer voksent enn å fortsette for klimaløgnen blir avslørt uansett.

Kuldebølge på vei inn: – Det blir grisekaldt.

 

Det har den siste tiden vært kaldt på Østlandet. Enkelte steder har temperaturene ligget mellom minus 20 og minus 30 grader om nettene, ifølge Meteorologisk institutt, og nå ved inngangen til en ny uke er ikke meldingen fra Meteorologisk institutt noe særlig mer oppløftende.

https://www.nettavisen.no/…/kulde…/s/12-95-3424082238…

 

Følg med oss så får du vite sannheten om klima.

Maunder Minimum var den siste store Mini-Istid for 400 år siden.

Nå starter Eddy Minimum. Historien gjentar seg.

The Polar Vortex Is Sinking & Bringing ‘The Coldest Air Of The Season’ To Eastern Canada.

If you’ve been anxiously awaiting the arrival of the dreaded polar vortex in Canada, the wait is over.

The Weather Network announced on Thursday, January 28 that a piece of the vortex has broken off and will be sinking down over Eastern Canada this weekend.

https://www.narcity.com/…/the-polar-vortex-is-sinking…

Følg med oss så får du vite sannheten om klima.

Maunder Minimum var den siste store Mini-Istid for 400 år siden.
Nå starter Eddy Minimum. Historien gjentar seg.

Biden’s Bird Slaughter: Green New Deal’s Wind Turbines Will Kill 1,000,000 Birds Annually.

Biden, Harris and her Squad are itching to carpet the US in thousands of these things, with America’s birds and bats to join the list of casualties. Sure, rocketing power prices and unreliable power supplies are inevitable. So too, the destruction of once tranquil, peaceful and prosperous rural communities.

But where their hateful hypocrisy is most obvious, is in the environmental carnage wreaked by industrial wind turbines and large-scale solar plants.

 

https://stopthesethings.com/…/bidens-bird-slaughter…/…

Følg med oss så får du vite sannheten om klima.

Maunder Minimum var den siste store Mini-Istid for 400 år siden.

Nå starter Eddy Minimum. Historien gjentar seg.

Slår alarm om vannmangel: – Dropp dusj, ikke vask klær og la oppvasken stå.

«Ikke vask klær, ikke dusj/bad, la oppvasken stå, ikke la vannet renne mens du pusser tennene. I det hele tatt: Ikke tapp vann om du ikke MÅ.»

Beiarn kommune oppfordrer folket til å spare på vannet.

Det lille de har må prioriteres til sykehjem, legekontor, barnehager og gårdene som får sin vannforsyning herfra.

 

https://www.nrk.no/…/vannmangel-i-beiarn_-ordforer…

Følg med oss så får du vite sannheten om klima.

Maunder Minimum var den siste store Mini-Istid for 400 år siden.
Nå starter Eddy Minimum. Historien gjentar seg.

Så lenge varer sprengkulden. Hele februar kan bli kald, er meldingen fra langtidsmeteorologen.

Fredag morgen våknet mange hundre tusen nordmenn opp til iskalde gulv etter det som var en av de kaldeste nettene og morgenene hittil i vinter.

Mange steder våknet man opp til tosifrede minusgrader. Særlig sørøst i Norge.

https://sol.no/…/https%3a%2f%2fwww.klikk.no%2fvitenskap…

 

Følg med oss så får du vite sannheten om klima.

Maunder Minimum var den siste store Mini-Istid for 400 år siden.

Nå starter Eddy Minimum. Historien gjentar seg.

CALIFORNIA SNOWSTORM: STALLED ATMOSPHERIC RIVER “ON STEROIDS” DELIVERS 4 FEET OF SNOW IN 24 HOURS.

As reported by upi.com, Mammoth Ski Resort, along the east side of the Sierra Nevada mountain range, received 4 feet of snow fell in just 24 hours, boosting the current storm total to a whopping 7.2 feet.

https://electroverse.net/category/extreme-weather/

Følg med oss så får du vite sannheten om klima.
Maunder Minimum var den siste store Mini-Istid for 400 år siden.

Nå starter Eddy Minimum. Historien gjentar seg.

 

Jeg trodde jeg hadde skrevet om alle problemene en Mini-Istid vil føre med seg. Men dette, som kan bli et megaproblem gikk under radaren.

Frost skaper trøbbel i nord: – En alvorlig situasjon.

 

Flere måneder med frost har skapt store problemer for flere kommuner i Nord-Norge. Mange tusen husstander er uten vann, og kommunene frykter problemet kan vare til juni.

https://www.nrk.no/…/frost-skaper-trobbel-i-nord_-_-en…

Følg med oss så får du vite sannheten om klima.

Maunder Minimum var den siste store Mini-Istid for 400 år siden.

Nå starter Eddy Minimum. Historien gjentar seg.