Giving Up Meat Won’t Save The Planet And Cows Are Not Killing The Climate.

Det som blir problemet er mangel på kjøtt. Kulde og tørke vil ødelegge avlingene. Det startet allerede i fjor. Om få er det ikke mat til alle dyrene. Mange må slaktes ned. Nå prater vi om katastrofale klimaendringer vi ikke er blitt fortalt om. Matmangel og høyere priser vil komme raskere enn dere aner.

https://www.technocracy.news/giving-up-meat-wont-save-the…/…

Millions of Americans will be driving on treacherous roads after Christmas

(CNN) — It’s a potentially troubling combination: As a record number of Americans are traveling this holiday season, most of them hitting the road, huge swaths of the country will see some nasty winter weather.

Folks traveling through the Plains and Midwest after Christmas dinner and gift exchanges with family and friends will need to be extra cautious as roads throughout the region will remain hazardous into Friday.