Skräp-ön i Stilla Havet är nu tre gånger större än Frankrike.

Til alle dere som støtter bruken av fire milliarder om dagen som verden bruker på klimatiltak som i tredve år har slått feil. Ja du leste riktig men vi tar det en gang for å være helt sikre. Fire milliarder. Hvorfor er det ingen som vil bruke ei krone på å rydde opp i denne haugen. Dere vet hvor den ligger. Hva er problemet?

https://www.searchmagazine.se/…/skr%C3%A4p-%C3%B6n-i-stilla…

Må gi kreftsyke medisin-nei: – Leger gråter på bakrommet

Jeg pleier ikke å sammenligne hva våre politikere bruker penger på, men når de bruker flere hundre milliarder på en klimaløgn til ingen nytte og andre som virkelig trenger penger ikke får blir jeg forbanna. Og når flere ikke reagerer på galskapen blir jeg kanskje ikke mer forbanna men skuffa over at folket lar de holde på uten å reagere.

https://www.tv2.no/nyheter/10276836/…

ÅRETS KREFTLEGE: Tidligere i år ble Andreas Stensvold kåret til årets kreftlege. Nå åpner han opp om problemene kreftlegene landet rundt oftere enn før står overfor.

Helge Leikanger.

STORTINGSREPRESENTANTER MED DESINFORMASJON OM KLIMA
Det er intet unikt i dagens klimaforhold, slik som Stortingsrepresentantene Haltbrekken (SV) og Heggelund (H) påstår i en “juleselskap-guide” for å demme opp for IPCC-kritikeres viktigste argumenter.
Som vanlig i klimadebatten er det ofte de med CO2-fobi som slipper til med fokus på både hva de selv og motparten mener. Det blir selvsagt både upresist og feilaktig. Og sammen med alle de øvrige fullstendig riv ruskende gale klimaspådommene, og en rekke avsløringer om juks og svindel med tall og målinger blant såkalte anerkjente klimaforskere, bidrar slike useriøse og feilaktige utspill dessverre ytterligere til at hele 53% av befolkningen nå har liten tillit til forskning innen miljø og klima.

Lignende forhold som dagens klima, er selvsagt observert tidligere på store deler av kloden, som i varmeperiodene i Middelalderen (bl.a. vikinger som drev jordbruk på Grønland), den varme Romertiden og Bronsealderen, som alle var lange perioder som hadde langt høyere temperaturer enn dagens:
* Norge var isfritt for 9000-4000 år siden
* En tredjedel av Grønlands ismasse var borte
* Arktis var opptil ca 6C varmere
* Norges fastland var ca 4-5C varmere (KN 222).

Det er intet påviselig samsvar (korrelasjon) mellom at CO2-mengden i atmosfæren styrer den globale temperaturen, de siste 600 millioner år, viser den vitenskapelige geologiske litteraturen. Og definitivt ingen bevis for at de menneskeskapte CO2-utslippene påvirker den globale temperaturen.
Og da er det ingen teoretiske modellberegninger som ligger til grunn, men klodens samlede respons, med alle sine faktiske og variable forhold.

I dag er vi historisk inne i en langvarig geologisk periode, med generelt lave CO2-nivåer på 0,4 promille. Dvs såvidt over minimumsnivået for at alt livet på jorda dør ut, noe som skjer under 0,2 promille, da fotosyntesen ikke lenger kan gjennomføres under dette nivået.
Likevel skal det ifølge Haltbrekken & Heggelund være så varmt. Mem det er det jo beviselig altså ikke. For vi er beviselig også i det lavere regime av klodens temperaturvariasjoner, og intet er unikt.

I perioden fra de offentlige temperaturmålingene startet i ca 1850, frem til 2016 som også var et el Nino-år, la de offisielle statestikkene til grunn at den globale temperaturen var steget med ca 1,1 grader på ca 170 år, i den grad det er mulig å måle en sådan. Dvs historisk sett en relativt stabil temperatur, og slett ingen dramatisk temperaturstigning.
Inne i denne temperaturstigningen utgjør NASA Giss sine mange titalls nedjusteringer av eldre målinger, og oppjustering av nyere målinger, en kunstig økning på ca 53%. Dvs at den reelle globale temperaturstigningen med de samme målemetodene som før, var i perioden fra ca 1995-2016 på kun ca 0,7 grader over 1850-nivået.
Siden 2016 har den globale temperaturen sunket raskt, dvs med ca 0,7 grader. Noe som medfører at vi for tiden er på ca akkurat samme temperaturnivå som i 1850, og dermed slett ikke er inne i en spesiell varm periode pga økning i menneskeskapte CO2-utslipp, men at vi tvert i mot har tilnærmet samme temperatur som før den industrielle revolusjonen, til tross for at de menneskeskapte CO2-utslippene har økt formidabelt. Og at vi har sluppet ut mer menneskeskapt CO2 i løpet av de siste 18 årene, enn alle år før tilsammen, mens temperaturen altså har gått ned.
Så fremdeles finnes det den dag i dag ikke noen som helst korrelasjon mellom de menneskeskapte CO2-utslippene og den globale temperaturutviklingen, som kan støtte opp under den spinnville teorien til de med CO2-fobi.

Hva skal du kjøre med i fremtiden?

Jeg er ikke i tvil. Det er ikke bare fjelloverganger som vil bli hyppig stengt, men kaoset det blir når Mini-Istiden virkelig slår til er det få som skjønner konsekvensene av. Det vil bli stopp og lange køer kanskje til neste dag. Det har allerede skjedd i Frankrike og USA. Der tror jeg 100% har bensin eller diesel. Jeg har en godt brukt bensinbil. Om jeg hadde fått en batteribil ville jeg sagt neitakk.

 

 

 

Heading Into (Early Winter 2018) Events the MSM Overlooked

Adapt 2030

As our world shifts climate patterns due to a weakening magnetosphere brought on by a 400-year cycle in our Sun’s output, weather extremes are becoming more obvious. These are but a few examples through the last part of Autumn heading into early winter 2018 along with long climate cycle data and how the economy of our planet is being affected in the interwoven events.