Scientists warn of unusually cold Sun: Will we face another ice age?

According to the study, titled Ultraviolet Flux Decrease Under a Grand Minimum from IUE Short-wavelength Observation of Solar Analogs and published in the journal Astrophysical Journal Letters, this grand minimum will be 7 percent cooler than such periods from the past.

https://amp.ibtimes.co.in/scientists-warn-unusually-cold-su…

Følg og lik Bestefars Klimasannhet på FB.
https://www.facebook.com/bestefarsklimasannhet/

Kanskje den beste forklaringen på å forstå at CO2 er en ufarlig luktfri gass som vi trenger for å leve.

Climate Science and the Myths of Renewable Energy – FOS Steve Goreham:

Friends of Science

Steve Goreham is a speaker, an author, a researcher on environmental issues, and an independent columnist. He’s the Executive Director of the Climate Science Coalition of America, a non-political association dedicated to informing about the realities of climate science and energy economics. Steve gave this presentation at the Friends of Science ‘Climate Dogma Exposed’ event in Calgary on May 9th 2017. He says “contrary to what your political leader, professor, and newspaper tell you, global warming is dominated by natural factors. As a result, thousands of climate and energy laws across hundreds of nations, all summed together, are not going to have a measureable effect on Earth’s temperatures.”

Tror ikke det er en tilfeldighet at stemmesedlene er røde. Journalistene blir styrt for å fremme klimaløgnene. De skal ikke tenke selv men skrive det de får beskjed om. Det gjør de også i Nord Korea og andre totalitære land vi ikke vil sammenligne oss med. Jeg har sagt det lenge og nå har vi det svart på hvitt.

Landsmøtet bestemte at NJ aktivt skal tenke grønt i sitt arbeid.

Landsmøtet til Norsk Journalistlag (NJ) bestemte torsdag morgen at organisasjonen aktivt skal tenke på klima og miljø i sitt arbeid.

Dette ble enstemmig vedtatt sammen med resten av det politiske programmet, av de 134 stemmeberettigede som var tilstede i salen. Senere ble miljøtiltak også tatt inn i tiltaksplanen.

Nytt punkt om klima og miljø i NJs politiske program lyder: «NJ erkjenner klimautfordringene, og skal aktivt tenke grønt i sitt arbeid».

https://journalisten.no/…/landsmotet-bestemte-at-nj…/356828…

Følg og lik Bestefars Klimasannhet på FB.
https://www.facebook.com/bestefarsklimasannhet/

SUBSIDIERING AV INDUSTRIALISERING, AV UBERØRT NORSK NATUR

HELGE LEIKANGER.

Det paradoksale er at de samme menneskene som nå presser på for å få subsidiert industrialiseringen av store deler av hittil uberørt norsk natur, med vindmøller som dreper enorme mengder med fugler, inkludert sjeldne eller truede arter, og som produserer ustabil og totalt sett rådyr strøm, hevder at de gjør dette for “å redde naturen”.

Redde hvilken natur, og i fra hva?

Norge var allerede selvforsynt med ren og også relativt rimelig priset vannkraft.
Det foregår nå en storstilt utbygging av vindmøller i Norge, der konsekvensene er rasering av hittil uberørt norsk natur og norsk dyreliv. Og dette skjer bare pga at noen har fått CO2-fobi, og lar seg blende av ikkevitenskapelig propaganda og lobbyister. Og tilsynelatende ikke lenger engang husker det pensumet de lærte i naturfagstimene på grunnskolen:
CO2 er en plantenæring, og bokstavelig talt en livsviktig gass, for at fotosyntesen som produserer oksygen til alle jordas skapninger som puster, skal kunne gjennomføres.

CO2 er selvsagt slett ingen forurensing,
men tvert i mot en livsviktig gass, som alt livet på jorda bokstavelig talt er helt avhengig av.
Og noen av de positive effektene av mer CO2 i atmosfæren er blant annet:
* Raskere og bedre modningsgrad på avlinger.
* Plantelivet kan klare seg med mindre vann.
* Plantelivet blir mer motstandsdyktig mot sykdommer, og behovet for å benytte sprøytemidler og kunstgjødsel reduseres, slik at det blir enklere og mer effektivt å gå over til økologisk matproduksjon.
* Man kan dyrke både mat og skog i områder som tidligere lå for høyt, eller for nær polområdene.
Dette er også hovedgrunnene til at gartnerier verden over, sprøyter drivhusene sine fulle av CO2-gass.

Verdens fremste klima/atmosfæreforskere og vitenskapens 1. divisjon, støtter selvsagt heller ikke opp om den fullstendig ubekreftede CO2-teorien, men sier tvert i mot at effekten av CO2 som en såkalt “klimagass” som skal bidra til såkalt “global oppvarming”, er minimal. Dette er også noe som alle dagens offisielle målinger av både temperatur og CO2-nivå, også viser. Og i tillegg så må man også huske på at absolutt samtlige såkalte “klimamodeller” og “klimaspådommer” fra såkalte “klimaforskere”, alle har vært totalt feil. Og at også våre dagers “dommedagsprofeter”, har vært akkurat like lite klarsynte og forutsigende som tidlige tiders dommedagsprofeter. Men de har gjennom sin lobbyvirksomhet, allerede kostet oss enorme summer, som selvsagt heller burde vært benyttet på å forsøke redde livene til blant annet de over 30 000 menneskene som gjennomsnittlig dør hver eneste dag her på jorden, pga reell miljøforurensning.

Det er også viktig å huske på at i den grad det i det hele tatt er mulig å måle den såkalte “globale temperaturen” på en korrekt måte, så ligger temperaturen pr dags dato, og i henhold til de målemetoder som benyttes, på ca 0,8 grader over den temperaturen som vi hadde for ca 170 år siden.
Det er i historisk sammenheng, dermed en svært stabil temperaturutvikling, og det forelogger dermed slett ingen “katastrofal global oppvarming”.
Tvert i mot har den såkalte “globale temperaturen” sunket med ca 0,3 grader, i løpet av de siste ca 2 årene.

Og hvem er det som har bestemt og slått vitenskapelig fast, at av alle de meget varierende temperaturene som vi har hatt på planeten vår, gjennom milliarder av år, så er det akkurat temperaturen i år 1850 som er fasiten?
Historien viser oss jo at det beviselig har vært mye høyere temperatur på planeten vår, i store deler av historien. Og det er alltid i de varme periodene, eksempelvis i vikingtiden og i romertiden, at mennesket har best utvikling, og planeten vår naturlig nok og bokstavelig blomstrer.
Motsatt er det i de kalde periodene mennesket har mest nedgang, og planeten vår belemres med mest ekstremvær og ustabilt klima, mens menneskene lider som følge av dårligere avlinger med påfølgende hungersnød.
“Den lille istiden”, som sluttet ca i 1850, er et eksempel på det siste.
At temperaturen skulle stige i forhold til hvordan den var på slutten av “den lille istiden”, er jo selvsagt helt naturlig.
Å bruke temperaturen på slutten av “den lille istiden” som referansetemperatur for dagens temperatur, er selvsagt ikke spesielt naturlig, men tvert i mot direkte ulogisk.

Dersom det virkelig er slik at man ønsker at Norge skal bli “Europas batteri”, og en betydelig leverandør av ren energi også til store deler av Europa, så vil jo en effektivisering av dagens vannkraft, samt eventuell utbygging av mer vannkraft, selvsagt være mye mer effektivt, og kunne levere mye mer strøm pr investert krone. Og ikke minst, medføre langt mindre rasering av norsk natur og dyreliv, enn den vanvittige utbyggingen av enorme vindmøller i hittil uberørt norsk natur, som i seg selv er så lite effektivt, at hele prosjektet må subsidieres fra dag 1.

Kommentar fra Klimasannheten:
“Uten subsidier har det hittil ikke lønt seg med vindkraft i Norge, men nå er prisene “justert opp” pga utenlandskabler og oppdateringer av strømnettet, så nå nærmer det seg en teppebombing av disse fugledreperne.

For å sette opp sånne må det også gjøres store inngrep i naturen.
Og hva med oppryddingen etter at de er ferdige?
Hvem skal ta den oppgaven?
Vil vi ha dette?
Har ikke vi ren og billig energi i vannkraft?

Dvs, vi hadde det før våre beslutningstakere ble for grådige og presset opp strømprisene våre…
Dette grenser til miljøkriminalitet.”

 

Følg og lik Bestefars Klimasannhet på FB.
https://www.facebook.com/bestefarsklimasannhet/

Ganske skremmende. Enda en svensk forsker som vet mer om klima enn de norske tilsammen. Bortsett fra Gjæver og Bergsmark. Men de slipper ikke til i media. Det betyr at alt dere hører om CO 2 og global oppvarming er fra såkalte forskere som ikke vet hva de prater om. Enda verre er at dere tror på dem.

Havsforskare Nils Axel Mörner om klimatet – hur är det egentligen?

Svensk Webbtelevision

Docent Nils-Axel Mörner är en världskänd legendar inom havsforskningen.

Han ledde institutionen för paleogeofysik och geodynamik vid Stockholms universitet.

Han har utfört studier i 60 länder, författat åtskilliga böcker och dokumenterat 671 vetenskapliga arbeten.

Vi börjar med att konstatera att klimatskrämselpropagandan inte drivs av personer med kompetens inom området och exemplifierar med artiklar från SvD och Aftonbladet.

Han förklarar att vi inte alls behöver vara oroliga för koldioxiden. Tvärtom har koldioxidhalten historiskt varit betydligt högre, vilket var bra för livet på jorden.

Han menar också att påståendena om stigande havsnivåer är felaktiga. Vid ekvatorn sker det ingen havsnivåhöjning, snarast tvärtom. På norra hemisfären sker en stabil men måttlig höjning, sedan några hundra år. Men den visar ingen koppling till människors utsläpp av koldioxid.

För trettio år sedan sa man att Maldiverna skulle stå under vatten år 2018, men det har inte hänt någonting. Man firade trettioårsjubileum av denna falska prognos tidigare i höstas.

Den senaste forskningen tyder på att vi kommer få en ny kallperiod inom något decennium kopplat till sjunkande solfläcksaktivitet vilket i sin tur påverkas av kosmiska fenomen och av planeternas banor i solsystemet. Eventuell effekt av koldioxiden är helt försumbar i sammanhanget.

Han berättar också att Olof Palme har haft en nyckelroll för att få in klimatskrämselagendan i nobelkommitten och i FN. Orsaken var att han ville stödja utbyggnaden av kärnkraften och minska oljeberoendet.

Han anser att det mänskliga samhället och kulturen är betydligt ömtåligare än jordens klimat och är mer orolig för klimatskrämseln än för klimatpåverkan.

Nils-Axel Mörner oroas av de totalitära tendenser som kommer till uttryck i klimatdiskussionen och han anser att statsvetarna bör intressera sig för hur detta påverkar världssamfundet.

https://youtu.be/YpGZdtfngsk

Følg og lik Bestefars Klimasannhet på FB.
https://www.facebook.com/bestefarsklimasannhet/

THE SUN IS GOING TO SLEEP.

Det er 400 år siden siden den siste store Mini-Istiden, og nå gjentar historien seg. Om den blir som den forrige er vanskelig å si. Uansett får det katastrofale følger. Det gjorde den for 400 år siden for de var ikke forberedt. Etter 30 år med klimaløgner er de fleste av dere heller ikke forberedt. Nå begynner det å haste. Varme og mat bør bli førsteprioritert.

https://youtu.be/7whL9jvdL5s…

Bildet kan inneholde: himmel, utendørs og vann

Bildet kan inneholde: tekst

Følg og lik Bestefars Klimasannhet på FB.
https://www.facebook.com/bestefarsklimasannhet/

 

AUF vil avvikle petroleumsindustrien innen 2035 og ha tolv ekstra butikkstengte dager i året. Det er noen av klimaforslagene fra ungdomspartiet.

Begynner virkelig å lure på hva de egentlig tenker med. Men det er valg til høsten og de trenger stemmer. Og da er det tragisk at CO2 blir hovedspørsmålet. Få det inn i knotten. Vi trenger CO2. Vi har 0,04% nå. Det har vært mye høyere før.Ved 0,02% begynner alt liv å dø. Ved 0,01% dør alt liv. Er det målet?. Da lever vi i en gal verden.

KATASTROFEFLOMMEN ØDELEGGER STORE AVLINGER I USA OG DET BLIR BARE VERRE. SOM I MANGE LAND VIL DET BLI MATMANGEL AV DIMENSJONER DE FLESTE IKKE KAN FORESTILLE SEG. DET VIL OGSÅ RAMME NORGE.

Flooded Corn Must Be Destroyed Not Sold: Midwest Floods.

Adapt 2030
Publisert 28. mar. 2019
FDA now requiring and flooded grain holding bins, facilities or warehouses that river water touched to destroy the grain, and cannot even be used for animal food. There will be no top vacuum to save dried untouched grain, the entire bin will be disposed of. Massive record floods move down the Mississippi toward the largest grain storage facilities in the USA which will be breached. Hoping the pumps can keep water out, but doubtful.

Takk til alle som klager på klimastreiken Krangelen om «klimaskulkerne» i skolen er det beste som kunne ha skjedd klimakampen, skriver Geir Ramnefjell.

Bestefars Klimasannhet takker Geir Ramnefjell, Dagbladet og hele løgnmedia som ikke har kunnskap om CO2 og global oppvarming. Dere har skremt folk med klimaløgner i over tredve år men klarer ikke å nevne en ting som har vært sant. Men nå våkner folk og begynner å følge med. Og jeg vet det for antallet som følger med Bestefar Klimasannhet sin side har femdoblet seg. Så fortsett med løgnene så jeg får mere stoff til siden og flere som følger med og ser sannheten.

Hilsen Bestefar.