De fleste har nok registrert at det har vært jæ… kaldt og masse sne — ikke bare siste dagene , men gjennom hele mai måned.

KLIMA.
Ove Juul.
Det finnes en grunn til dette ! Klimahysterikerne roper ut at all sneen kommer av global oppvarming.
Men hold an et øyeblikk— de snakker om sneen (nedbøren) men sier ikke et ord om temperaturen .
Temperaturmålingene for april viser en stabilitet globalt — men en nedgang for de nordligere områdene – Norge – Nordamerika osv . På nesten hele 0,2 grader C . det har vært en hviss økning i antarktisk og oseania– derav stabiliteten .

At det fra årsskiftet 2020 ville komme en nedadgående trend i den globale temperaturen har jeg gnålet om i flere år . Dette fordi SOLEN , som er vår energikilde-og den eneste ! gikk i årsskiftet inn i en lavfrekvent modus. Forrige gang solen gikk inn i en slik modus var for 400 år siden ( Solen har (også) en syklus på 400 år) så ble det en liten istid. Themsen frøs til is, jordbruket fikk ikke produsert stort av mat pga tidlig høst og sene vårer. Store befolkningsdeler sultet rett og slett ihjel . Det var uår og nød i nesten 200 år før temperaturen igjen kom på et “levelig” nivå. Se sildet “sunspot Observasjons”. Vi er nu på nytt i starten av en slik frekvens!

Vi ser kald arktisk luft bølger seg nedover nordeuropa , og også nord-amerika. dette har også sin årsak ! : Når solen går inn i en “stille” periode , så forårsaker det at jetvindene , som går rundt nordlige og sydlige polarområder blir ustabile . Og får en mer buet kurve . Og dette er grunnen til at vi akkurat disse dagene opplever arktiske vinder og kulde, Se bildet ” polar vortes”.
Dette som skjer akkurat nu med været (klima) har jeg predikert i flere år… stort sett til døve ører.
Al Gore fikk tilogmed fredsprisen for sine løgner. JA- jeg kaller det løgner… først og fremst fordi han forfalsket opplysningene om co2 og temp. Vi VET nu pga kjerneprøver fra is i antarktisk og grønland at temperaturstigning historisk – alltid har blitt fulgt med økning av co2. Dette løy han om , og snudde fakta på hodet!

FN med IPPC har jo i likhet med AL GORE kommet , med årlige skremsler om havstigning – en kokende jord- utryddelse av isbjørn om mye mer . Det viser ser at INGEN av skremslene har slått til — INGEN . Isbjørnen lever gode dager – har økt bestanden fra ca 5-7.000 på 70 tallet til et sted mellom 25- og 35 .000 nu. havet har ikke slukt landområder – og ikke minnst : jordens befolkning som har økt dramatisk kan stille sin sult fra et landbruk som har fått økt sin produktivitet , mest pga større vekst av en bedre tilgang til livets gass — som er co2.

FN har flere ganger måttet erkjenne at modellene de har brukt er feile , og nærmest ubrukelige.

Så til sist vil jeg snakke om hysteriet når det gjelder kjøtt.
Ganske mange åndsfraværende personer har de siste år hyllet gresspisere og vegetanere . De (hysterikerne) påstår at fordi kuer og andre drøvtyggere produserer metangass, som jo ganske riktig inngår i hva vi kaller drivhusgasser, så skal vi altså slutte med urgammel måte å drive jordbruk. Ingen dår- bare gress og grønnsaker.
Heldigvis VET jeg at hjernen min trenger stoffer fra å spise kjøtt for å opprettholde en sunn aktivitet. Så jeg skal da spise kjøtt så lenge jeg lever !
Men til metangass. IPPC har jo måttet omarbeide sone modeller — for de har AKKUMULERT metangass i sine modeller om klima . Jeg vet – og har visst fra gymnastiden hva som er forskjellen mellom en stabil gass og en ustabil gass.
prøv å spør noen i MDG eller andre av hysterikerne om forskjellen.
Metan er en USTABIL gass- H4C . Et eksempel : Slipper man 1 million tonn metan – så vil denne gassen omformes til vanndamp og en del CO2 ved kontakt av sollys , og tilgang på oksygen. Dette vil skje hurtigst med det samme , og metan vil være BORTE ifra ca 8-9 år. Så vi kan si at når IPCC akkumulerte metan i sine modeller– ja , da hadde de mindre kunnskaper enn en flink videregåendeelev .
Et paradoks er at drøvtyggere var flere – større biomasse for tusener år siden enn nu- UTEN at det påvirket klima !

Vel , det får være nok for denne gang — Husk bare : La ikke klimahysterikerne skremme dere.

Bildet kan inneholde: tekst

Bildet kan inneholde: tekst

Vil du vite mer om klima? Følg med oss på FB. https://www.facebook.com/bestefarsklimasannhet/?ref=bookmarks

0 kommentarer

Siste innlegg