Lars Bern om SVT fake news inför FNs klimatkonferens i Polen.

Svensk Webbtelevision

Eftersom klimatmötet i Polen har gett upphov till en daglig ström av fake news i media ser vi oss tvungna att än en gång beröra denna fråga

I programmet tar vi upp SVTs klimatreporter Erika Bjerströms påstående i Aktuellt den 2 dec. om att klimatförändringar har gett extremväder. Statistiken visar inte att mängden orkaner har ökat, tvärtom.

Erika Bjerström påstår också att klimatforskarna börjar bli desperata över de stora klimatförändringar de ser. Vi har skickat frågan till Erika vilka forskare hon har talat med.

De meriterade forskare vi känner till ser inte alls några extrema förändringar i klimatet.

Temperaturen har stigit ca en grad sedan mitten av 1800-talet och det har inte ännu gått att påvisa något speciellt trendbrott sedan vi började elda med kol och olja i stor skala.

Hon påstår också att vi skulle ha en speciellt stor skuld i förhållande till de fattiga länderna vilket är märkligt eftersom vi i Sverige tvärtom har ett förhållandevis lågt utsläpp av CO2 per person genom vår omfattande användning av vattenkraft och kärnkraft. Så inte ens om man tror på koldioxidens skadliga effekter finns särskild anledning att ta på sig stor skuld.

Tvärtom är Sveriges utsläpp, med sina 1,4 promille av världens CO2 utsläpp, närmast försumbara. Sveriges samlade utsläpp är i nivå med den ökning som sker i Asien under ett fåtal veckor. Där projekteras och byggs just nu flera tusen kolkraftverk för att ge invånarna elektricitet.

Det paradoxala är att Kina och Indien inte har åtagit sig att göra någon större nerdragning av CO2-utsläppen före 2030. Tvärtom ökar deras utsläpp kraftigt och verkar inte alls känna av någon klimatångest.

Vi diskuterar att ett flertal personer tar upp behovet av att skapa en diktatur för att styra upp det överdrivna klimathotet. Nu senast när den välkände filosofen Torbjörn Tännsjö går ut i en debattartikel och förordar FN-styrd diktatur.

Samtidigt avslöjar detta vad som är ett av syftena med klimatskrämseln, nämligen att skapa överstatliga maktorgan långt från medborgarnas inflytande och insyn.

Många av er tittare har bett att få se en debatt i Swebbtv med någon av klimatalarmisterna. Lars Bern säger att han gärna ställer upp men tror inte att någon av alarmisterna vågar. Hur som helst är vi öppna för och skulle välkomna en sådan debatt.

Lars Bern lyfter fram fakta bakom påståendet att 97% av världens klimatforskare är överens om klimatförändringarna. Det visar sig att påståendet bygger på en enkät där mindre än en procent av de tillfrågade har fått svara på en närmast banal fråga huruvida människan har haft en signifikant påverkan på klimatet.

En fullständigt ovetenskaplig undersökning som ligger till grund för detta vilseledande påstående.

Apropå Svenska Kyrkans klimatkonsert i slutet av november konstaterar vi att de biskopar, artister och barn till artister som arbetar ihop med alarmisterna sannolikt inte har någon kunskap om de fysikaliska lagar som styr klimatet.

Avslutningsvis noterar vi att Tysklands extrema satsning på förnybart har gjort att elpriset har skjutit i höjden och att hundratusentals hushåll i Tyskland fått sin el avstängd under 2017 pga av att de inte betalat elräkningen.

https://youtu.be/ldAwhOh3eyA…

Følg og lik Bestefars Klimasannhet på FB.
https://www.facebook.com/bestefarsklimasannhet/

0 kommentarer

Siste innlegg